הצהרת מדיניות האיכות

האיכות בחברה הינה תרבות חיים שעיקרה השגת שביעות רצונו המלאה של הלקוח לאורך זמן, תוך שאיפה מתמדת למצוינות  ומקצוענות בכל תחומי העיסוק של החברה.

במטרה להגשים תרבות זו משלבת החברה את כל עובדיה, ללא יוצא מהכלל, תוך כדי מעורבות פעילה ומועילה בשיפור ביצועי האיכות של חברה.

מרכזיות הלקוח  וחתירה  למצוינות ולמקצוענות הינן הבסיס לתרבות האיכות ודרך החיים של החברה. תרבות האיכות של החברה הינה המפתח להצלחתה, שגשוגה הכלכלי והתפתחותה.

מתוך רצון לקיים מדיניות זו ולצורך השגת מטרות אלו הציבה החברה לפניה את המטרות הבאות:

– הנהלת החברה תפעל באורך מתמיד לשיפור ועדכון הידע האישי של העובדים בתחומי אחריותם ו\או בתחומים הרלוונטיים לחברה.
– הדרכת עובדי החברה תהיה גם במישור המקצועי וגם בנושאי מדיניות ותרבות האיכות.
– ספקי החברה הינם שותפים להצלחתה, לכן יבחרו על סמך יכולתם לספק לחברה מוצרים ושירותים העונים לדרישות האיכות של החברה.
– כדי לקיים את תרבות האיכות ולצורך השגת מטרות החברה, תיושם בחברה מערכת ניהול האיכות העונה לדרישות ת”י- 2008 :ISO-9001 ולדרישות האיכות מספקי מנה”ר רמה B ועמידה בדרישות החוק הישימות.

 

יעדי האיכות של החברה הם:

– מתן שירות טכני, אמין, מהיר, אישי והוגן  ללקוח
– השגת שביעות רצון של הלקוחות הפנימיים והחיצוניים בחברה.
– הגדלת נתח שוק והגדלת הרווחיות בעקבות הורדת תלונות לקוח.
– שיפור מתמיד של  איכות המוצרים והשירות.

יעדים אלו יסקרו כמותית אחת לשנה במסגרת סקרי ההנהלה.

תוצאות היעדים שהושגו יובאו לידי כלל העובדים במסגרת הדרכה וריענון מדיניות האיכות של החברה.

דילוג לתוכן